FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

Title आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रघुगँगा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 12:22 PDF icon रघुगँगा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/22/2021 - 12:21 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरिक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/09/2021 - 10:42 PDF icon १५.रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरिक्षण निर्देशिका २०७७.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 06/09/2021 - 10:42 PDF icon १४.रघुगंगा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
रघुगंगा गाउपालिकाको बहुवर्षिय ठेक्का बन्दोबस्त सम्वन्धी निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/09/2021 - 10:41 PDF icon १३.रघुगंगा गाउपालिकाको बहुबर्षिय ठेक्का बन्दोबस्त सम्वन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधन ७७/७८ 06/09/2021 - 10:40 PDF icon १० .व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधन.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 06/07/2021 - 11:21 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
रघुगंगा गाउँपालिका बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण कार्यविधि –२०७७ ७७/७८ 12/23/2020 - 15:33 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिका बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण कार्यविधि –२०७७.pdf
फलफुल बिरुवा वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/23/2020 - 11:55 PDF icon फलफुल बिरुवा वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७.pdf
नमुना गोठ निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 12/23/2020 - 11:55 PDF icon नमुना गोठ निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७.pdf

Pages