FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

Title आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिमा उजुरीको काम कारवाही किनारा गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा बनेको ऐन, 2075 ( पहिलो संशोधन, 2078 सहित) ७८/७९ 09/10/2023 - 16:24 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सहित), २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० 08/13/2023 - 12:02 PDF icon 4. बिनियोजन ऐन, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 08/13/2023 - 12:01 PDF icon 3. आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
प्रतिफलमा आधारित कृषक प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ l ७९/८० 01/02/2023 - 12:58 PDF icon प्रतिफलमा आधारित कृषक प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सातौ तह कायम गरिएको सूचना ७९/८० 10/12/2022 - 16:15 PDF icon सातौ तह कायम गरिएको सूचना.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७८ ७८/७९ 07/31/2022 - 15:15 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफा.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७९ l ७८/७९ 06/30/2022 - 13:21 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७९ l.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ l ७८/७९ 06/30/2022 - 13:20 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७८/७९ 05/04/2022 - 11:20 PDF icon सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 04/06/2022 - 15:36 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, 2078.pdf

Pages