FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 06/21/2021 - 22:44 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८ /०७९ को नीति तथा कार्यक्रम l

७७/७८ 06/21/2021 - 19:37 PDF icon pdfjoiner (1).pdf

आ .व २०७७/७८ का लागि रघुगंगा गाउँपालिका बाट विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम l

७७/७८ 09/10/2020 - 12:38 PDF icon yojanatatha karyakram.pdf

रघुगंगा गाउँपालिकाको बजेट बक्तब्य २०७७-०७८

७७/७८ 06/24/2020 - 21:37 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको बजेट बक्तब्य २०७७-०७८.pdf

आ व २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2020 - 21:35 PDF icon आ व २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

रघुगंगा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/२०७७

७५/७६ 06/27/2019 - 11:16 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम.pdf

रघुगंगा गाउँपालिकाको बजेट २०७६/२०७७

७५/७६ 06/27/2019 - 11:14 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको बजेट.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/23/2018 - 13:03 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ ०६३ को नीति, तथा कार्यक्रम.pdf

रघुगंगा गाउँपालिका कार्यलय मौवाफाट म्याग्दीको आ. व. २०७४l २०७५ मिति २०७५/०१/३१ सम्मको वार्षिक बजेट ,खर्च र बाँकिको विवरण l

७४/७५ 06/04/2018 - 13:42

रघुगंगा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

७४/७५ 05/14/2018 - 15:38 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf