FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ. व. २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक (श्रावण-फाल्गुण) सम्मको प्रगति विवरण (म. ले. प. फा. नं. २१०) ८०/८१ Thursday, March 21, 2024 - 11:09 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आ. व. २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक (श्रावण-फाल्गुण) सम्मको प्रगति विवरण (म. ले. प. फा. नं. २१०)
आ.व. २०७९।०८० को सूचनाको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन स्वतः प्रकाशन ७९/८० Tuesday, May 16, 2023 - 10:41 PDF icon १ सूचना प्रतिवेदन तेस्रो त्रैमासिक 2079.80.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक प्रगित विवरण । ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 12:03 PDF icon ७७० प्रगित विवरण पठाइएको सम्बन्धमा । (2).pdf
प्रथम त्रैमासिक राजस्व आम्दानी आ.व. २०७९/८० ७९/८० Tuesday, November 1, 2022 - 10:13 PDF icon प्रथम त्रैमासिक राजस्व आम्दानी आ.व. २०७९/८०
आ व २०७८।०७९ को चौँथो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन । ७८/७९ Sunday, July 31, 2022 - 17:19 PDF icon त्रैमासिक प्रगति गा पा २०७८.pdf
इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन l ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 12:38
बङ्गुरको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रमको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन l ७९/८० Tuesday, June 28, 2022 - 11:07
बाली परिक्षण शिविर कार्यक्रमको प्रतिवेदन l ७८/७९ Tuesday, May 24, 2022 - 15:03 PDF icon बाली प्रिरिक्षण शिविर कार्यक्रमको प्रतिवेदन l.pdf
आ.व.२०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू (स्वतः प्रकाशन) ७८/७९ Wednesday, May 4, 2022 - 11:01 PDF icon आ.व.२०७८७९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू (स्वतः प्रकाशन).pdf
दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ Sunday, February 13, 2022 - 13:58 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण.pdf

Pages