FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू (स्वतः प्रकाशन) ७८/७९ Wednesday, May 4, 2022 - 11:01 PDF icon आ.व.२०७८७९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू (स्वतः प्रकाशन).pdf
दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ Sunday, February 13, 2022 - 13:58 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पुजीगत तर्फाको पहिलो चौमासिक खर्च विवरण l ७८/७९ Monday, November 22, 2021 - 13:02 PDF icon पहिलो चौमासिक खर्च (पुजीगत).pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ चालु तर्फाको पहिलो चौमासिक खर्च विवरण l ७८/७९ Monday, November 22, 2021 - 13:00 PDF icon पहिलो चौमासिक खर्च चालु.pdf
सूचनाको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८-२०७७ ७८/७९ Monday, November 1, 2021 - 16:50 PDF icon सूचनाको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन 2078.79.pdf
सूचनाको प्रतिवेदन । ७७/७८ Sunday, July 25, 2021 - 13:44 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको सूचनाको प्रतिवेदन २०७८.pdf