FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 16:52 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 16:51 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० बिनियोजन ऐन २०७९l ७९/८० 06/24/2022 - 18:41 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० बिनियोजन ऐन २०७९l.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० आर्थिक ऐन, २०७९ l ७८/७९ 06/24/2022 - 18:40 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० आर्थिक ऐन, २०७९ l.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ), २०७६ (जानकारीका लागी ) ७७/७८ 09/11/2020 - 13:41 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ).pdf
रघगँगा गाउँपाीलकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनको विधेयक २०७७। ७७/७८ 09/09/2020 - 15:43 PDF icon हजहउहग.pdf
रघगंगा गाउँपाीलकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 15:37 PDF icon दभलषथयवबल थबषल.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075 ७५/७६ 08/23/2018 - 13:09 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.pdf
रघुगंगा गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/23/2018 - 13:00 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:32 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५.pdf

Pages