FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति, २०७९ ७९/८० 08/13/2023 - 12:10 PDF icon अन्तिम प्रतिवेदन लैससास रघुगंगा -२०८०.pdf
आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना, २०७९/८०-२०८१/८२ ७९/८० 08/13/2023 - 12:06 PDF icon RIAP-RAGHUGANGA-D4 - FINAL.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० - २०८१ ७९/८० 06/26/2023 - 15:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०८० -२०८१ ७९/८० 06/26/2023 - 15:10 PDF icon 4. बिनियोजन ऐन, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 16:52 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 16:51 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० बिनियोजन ऐन २०७९l ७९/८० 06/24/2022 - 18:41 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० बिनियोजन ऐन २०७९l.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० आर्थिक ऐन, २०७९ l ७८/७९ 06/24/2022 - 18:40 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७9९ -८० आर्थिक ऐन, २०७९ l.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ), २०७६ (जानकारीका लागी ) ७७/७८ 09/11/2020 - 13:41 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ).pdf
रघगँगा गाउँपाीलकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनको विधेयक २०७७। ७७/७८ 09/09/2020 - 15:43 PDF icon हजहउहग.pdf

Pages