FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 14:15 PDF icon कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७५.pdf
रघुगंगा गा.पा. सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:14 PDF icon रघुगंगा गा.पा. सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
रघुगंगा गाउँपालिका को सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 14:11 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिका को सहकारी ऐन २०७५.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थीत गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 19:07 PDF icon २. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्वयिधि, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 19:00 PDF icon १.गाउँ- सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages