FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रघुगंगा गाउँपालिकाको लैससास रणनीति अन्तिम प्रतिवेदन l ७९/८० Tuesday, July 4, 2023 - 15:39 PDF icon अन्तिम प्रतिवेदन लैससास रघुगंगा -२०८०.pdf
गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Thursday, August 4, 2022 - 17:15 PDF icon गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
आ.व. २०७८-०७९ को बार्षिक प्रगति विवरण । ७९/८० Thursday, August 4, 2022 - 10:54 PDF icon प्रगति विवरण फाइनल pd_0.pdf
गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को राजस्वको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Monday, July 25, 2022 - 16:32 PDF icon गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को राजस्वको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
आ.व. २०७७-०७८ मा पञ्जिकरण तर्फ भएको प्रगति विवरण । ७८/७९ Wednesday, August 11, 2021 - 15:51