FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको विवरण । ८०/८१ Sunday, June 4, 2023 - 15:58 PDF icon teshro 3.pdf, PDF icon तेस्रो त्रैमासिक_compressed.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको विवरण । ७९/८० Sunday, April 16, 2023 - 16:21 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक-min.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको विवरण । ८०/८१ Sunday, April 16, 2023 - 16:20 PDF icon पहिलो त्रैमासिक विवरण २०७९-min.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको विवरण ७८/७९ Thursday, March 24, 2022 - 11:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक भएको विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको खातामा जम्मा भएको विवरण । ७८/७९ Thursday, March 24, 2022 - 11:52 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा ।.pdf