FAQs Complain Problems

व्यवशाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. रु १० को टिकट टाँस गरिएको निवेदन
२. फोटो ३ प्रति
३. जग्गाको लालपुर्जा
४. संधियारहरुको मंजुरीनामा
५. नागरिकताको प्रतिलिपि
६.जग्गा/घर भाडामा लिएको भए सम्झौतापत्र
७. सम्बन्धित चडाको सिफारिस
८. उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिसपत्र
९. राजस्व तिरेको रु. २०००।- तिरो रसिद
१०. फार्म, व्यवसायको आवश्यकतानुसार व्यवसायिक योजना
११. चार किल्ला प्रमाणित
१२. यसभन्दा पहिले नै दर्ता गरी PAN/VAT लिएको हकमा PAN/VAT को प्रतिलिपी
१३. मालपोत तिरेको प्रमाण

जन प्रतिनिधि