FAQs Complain Problems

भगवती मन्दिर

Read More

टोड्के हिल्स

Read More

संक्षिप्त परिचय

यस गाउँपालिकाको नाम यहाँ रहेको प्रसिद्ध रघुगंगा नदीको नाम बाट राखिएको हो । धौलागिरी हिमालब यस रघुगंगा नदिले यस रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नं.१ र २ बाहेकका सबै वडालाई छोएर बग्दछ । यस क्षेत्रमा यस नदीलाई सुनौली खोला, राहुघाट र रबरखोला नामले समेत चिनिने गर्दछ । यस गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नंं.३ स्थित मौवाफाँटमा रहेको छ । तत्कालिन स्थानिय तह पुनःसंरचना आयोगले वडा नं.६ स्थित पाखापानीलाई अस्थायी मुकाम तोकेर सोही अनुसार स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । पाखापानीमा केन्द्र अधिकांशलाई अपायक पर्ने भन्दै मौवाफाँटलाई केन्द्र तोक्न आन्दोलन समेत भएको थियो ।२०७४ साल भाद्र ५ गते रघुगंगा–३, घुमाउनेतालमा

Pages

जन प्रतिनिधि

कार्यवाहक अध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- १ निवेदन फाराम रु. ५००।– २ भूइतला र पहिलो तलामा प्रति वर्ग फिट रु. ४।– ३ दोस्रो तला प्रति वर्ग फिट रु. ५।– ४ तेस्रो र चौथो र सो भन्दा माथि तलमा प्रति वर्ग फिट रु. ८।– ५ बजार क्षेत्रमा निर्माण हुने पर्खालको प्रति वर्ग फिट रु. ०।३० कच्ची घर निर्माणको अनुमति
आवश्यक कागजातहरुः-

१. घरको नक्सापास गरिपाउ भनी दिएको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि
३. घर निर्माणको लागि नगरपालिकाबाट लिएको अनुमति
४. जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र, ट्रेस नक्सा
५. तोकिएको ढांचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको घर नक्सा २ प्रति
६. घरको नक्सा बनाउने प्राविधिकबाट नक्सापासको सिफारिस
७. चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकालाई एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना फरफारक गरिदिने वारेको निवेदन ।
२. प्राविधिकबाट मुल्याङ्कन भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।
३. वडा कार्यालयबाट फरफारक गरिदिने वारेको सिफारिस पत्र ।
४. खर्चका प्रमाणित विल भरपाईहरु ।
५. आयोजना सार्वजनिक लेखा परीक्षण फारम
६. उपभोक्ता समिति÷अनुगमन समितिबाट आमभेलाको उपस्थितिमा योजना सम्पन्न भएको बेहोरा खुलेको खर्चका शिर्षकगत रुपमा अनुमोदन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
७. रु. ३ लाख भन्दा वढीको योजनाको लागि सूचना पाटी राखिएको फोटो ।
८. कार्यसम्पन्न भएका तस्विरहरु
९. भौतिक पूर्वाधार वाहेकका कार्यक्रमहरुको हकमा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि निवेदन ।
२. स्वीकृत लागत अनुमान
३. वडा कार्यालयको योजना सम्झौता गरिदिने वारेको सिफारिस
४. सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहवरमा भएको उपभोक्ता समिति÷अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि ।
५. संघसंस्था, समूह, क्लब, समिति आदी जस्ता आधिकारिक संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजना भए सोही समितिको आधिकारिक निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
६. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
७. भौतिक पूर्वाधार वाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. रु १० को टिकट टाँस गरिएको निवेदन
२. फोटो ३ प्रति
३. जग्गाको लालपुर्जा
४. संधियारहरुको मंजुरीनामा
५. नागरिकताको प्रतिलिपि
६.जग्गा/घर भाडामा लिएको भए सम्झौतापत्र
७. सम्बन्धित चडाको सिफारिस
८. उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिसपत्र
९. राजस्व तिरेको रु. २०००।- तिरो रसिद
१०. फार्म, व्यवसायको आवश्यकतानुसार व्यवसायिक योजना
११. चार किल्ला प्रमाणित
१२. यसभन्दा पहिले नै दर्ता गरी PAN/VAT लिएको हकमा PAN/VAT को प्रतिलिपी
१३. मालपोत तिरेको प्रमाण

Pages

जानकारी